• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe

Amacımız

Anadili Arapça olmayanlar için en son uluslararası yöntemleri ve bilimsel uygulamaları kullanarak benzersiz bir eğitim sunmak.

Özellikler

1- Bu iki ilahî vahiyin dilidir, Kuran ve Sünnet.

2- İfadeleri hoş, sağlam ve ifade etmesi kolay olduğu için mantık gramerlerine en yakın dildir.

3- Araplar ifadelerinin çoğunu üç harften kurmuştu; bunun nedeni hafifliği, kısalığı ve ifade etme kolaylığıdır.

4- Retorik konuşmanın en önemli özelliği olarak kabul edilen özet, çok fazla çaba ve zamanı kısaltdı.

5- Arapça, yazıldığı gibi konuşulabilir, bu yüzden harflerini ve ünlülerini öğrenen kişi tarafından okunması çok kolaydır.

6- Arapçanın yabancı bir dile ihtiyacı yoktur ve diğer tüm dilleri ele

verebilir.

7- İfade sesli harfleri, telaffuz ve anlamı ile tek bir cümle içindeki kelimeler arasındaki gramer bağlantılarını ayırt edebilir.

8- Arapçadaki her bir fonem belli bir karaktere, telaffuz çıkışına, sezgi ve göstergeye, anlam ve gölgeye, parlaklığa, yankı ve ritime sahiptir.

9- Arapça, diğer Semitik dillerin yanı sıra tüm dünya dillerinde bulunmayan büyük miktarda eşanlamlılıkla öne çıkmıştı.

Anadili Arapça olmayan konuşmacılar bu dili incelemeye ve kelime hazinelerini, anlamlarını ve gramerlerini bilmeye istekliydi, bu yüzden bu bilimin ortaya çıkması, Arap dilinin zorluklarla yüzleşmedeki rolünü harekete geçirmeye ve din meselelerini anlamalarına yardımcı oldu. Kur’ani Kerim ve Peygamber Sünneti’nin kaynağıdır.

Programın Tanımı

Amaçlar:

1- Yenilikçi modern yöntemler kullanarak bilgiyi yaymak.

2- Öğrencilerin yeniliklerini ve becerilerini geliştiren bilimsel bir ortam bulmak ve yeteneklerini keşfetmek.

3- Etkili bir öğrenciyi toplumunda mezun etmek.

4- Bilimsel kuruma uluslara katkı sağlamak ve en yüksek akademik uluslararası temeli kullanarak bilgi alış verişinde bulunmak.

5- Stratejik ortaklıklar, eşleştirme ve rekabetçi kuruluşlarla ve ilgili yerel kaygılarla anlaşmalar.

 

Değerler:

1- Sadakat ve ustalık

2- Özgünlük ve Çağdaş

3- Ciddi sorumluluk ve mesuliyet.

4- Güçlü stratejik planlama.

5- Takım ruhu ve takım çalışması.

6- İletişim ve sosyal etkileşim.

7- Şeffaflık ve işbirliği

Bilgi ve bilimsel yeniliğin üstesinden gelmek için el ele.