• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe

Struktura administrative

Përbëhet nga:

1 – Mësimdhënësit e Fakultetit

Të cilët kan për detyrë:

  – Organizimin, rregullimin dhe paraqitjen e informacioneve që realizohen gjatë proceseve dhe aktiviteteve mësimore në internet

   – Ndërmjetësimin dhe menaxhimin e bashkëpunimit mes studentve.

2- Studentët:

Studentët janë fokusi i aktiviteteve virtuale universitare pasi që janë  përfituesit e parë të cilëve u ofron universiteti shërbimet e tij.

  – Çdo nxënës do të ketë faqen e tij të veqant dhe programin mësimor të ndjekur nga Akademia.

  – Komunikim i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë realizohet me menaxhmentin dhe mësuesin e librit.