• English
  • العربية
  • Français
  • Shqip
  • Bahasa Indonesia
  • 한국어
  • Português
  • Русский
  • Türkçe

Pranimi dhe regjistrimi

Kushtet dhe procedurat për pranim, regjistrim dhe studim:

 1 – Universiteti pranon të gjithë studentët që dëshirojnë të mësojnë pa kushte përmes sistemit akademik

2 – Universiteti i hapur do të kryejë testet dhe ndjekjen e studentëve

3 – Ky udhëzim kërkon që studenti t’i shkruajë saktë të dhënat e tij

Përgjegjësia universitare:

1 – Universiteti është një program arsimor që ka për qëllim afrimin e arabëve me ata që dëshirojnë të mësojnë dhe japin një diplomë akademike.

2 – Universiteti nuk është përgjegjës për rekrutimin e studentëve të diplomuar nga ai ose për pranimin e tyre në institucione të tjera.

3 – Universiteti nuk është përgjegjës për ndërprerjen ose dobësinë e shpejtësisë së internetit të nxënësit gjatë transmetimit të leksioneve, ose gjatë testeve të kryera nga studentët në disa kurse përmes internetit

4 – Nxënësi është i detyruar të mos e shpërndajë përmbajtjen e leksioneve të ofruara nga universiteti për të ndryshuar ose shitur ose ndryshe përveç me lejen e administratës universitare.