• English
 • العربية
 • Français
 • Shqip
 • Bahasa Indonesia
 • 한국어
 • Português
 • Русский
 • Türkçe

Kurset e Edukimit të Mësimdhënësve


Metoda e mësimit:

 

 • E para: Prezantime teorike në mësimdhënien e arabishtës me të huajtë nisur me: metodat e mësimit të gjuhës, dallimi mes përvetësimit të gjuhës dhe mësimit të gjuhëve, dhe edukimit të fillestarëve dhe kështu me radhë.

 • Së dyti: ligjerata të veçanta mbi mënyrat e mësimit të tre komponentëve të gjuhës si (tingujt, fjalorin dhe kompozimet) dhe katër aftësitë gjuhësore (dëgjimi, folja, leximi dhe shkrimi).


Çdo ligjeratë do të botohet në një material të zgjeruar me shkrim, gjithashtu edhe  pyetjet rreth ligjeratës dhe lidhje tjera për çdo ligjeratë në mënyrë të zgjeruar për t'i ndihmuar të gjejnë përgjigjet rreth pyetjeve që mund të pasqyrohen në mendjen trajnuesve.

 

Rezultatet e artikullit:

 

 • Studenti do të përfitoi:

 • Mësim rreth metodave të përvetësimit të gjuhës: veçoritë, karakteristikat dhe disavantazhet e secilës metodë.

 • Identifikimi i dallimit ndërmjet mësimit të gjuhës dhe përvetësimit të gjuhës.

 • Udhëzimi i fillestarëve gjuhësisht.

 • Metodat në mësimdhënien e tingujve, fjalorit dhe strukturave gramatikore.

 • Metodat e sakta rreth aftësive të mësimdhënies sikur: dëgjimi, folja, leximi dhe shkrimi.

 • Si të krijoni teste gjuhësore.

 • Kërkesat Materiale:

 • Aftësimi i gjuhës arabe me njohuri të rregullave gramatikore

 • Regjistrimi për Trajnimin Special të Trajnerëve në faqen tonë të internetit.

 • Mundësia e përcjelljes së të gjitha lëndëve dhe përmbushja e kërkesave të tyre.

 • Të kalojë provimin përfundimtar.
For More Information fill in the form below:enter your full name

enter a valid email

the topic of your message

enter a brief message

Share on social media networks